Dixie Chopper B-397 BLT1/2X1-1/4 SHLDR SHCS 3/8-16